Business Units

Business Units

Strategická organizácia spoločnosti podľa oblasti obchodnej činnosti, tzv. Businness Unit-y, umožňuje jasnú štruktúru a zameriavanie sa na konkrétnu oblasť.

Spoločnosť RECA Slovensko má svoju štruktúru zameranú na tri Business Unit-y: Handwerk, Industrie a Normfest (autosegment). Prostredníctvom danej štruktúry rozdelenej na jednotlivé oblasti môžme cielene a jasne definovať nášho zákazníka a na tomto základe mu vieme ponúktnuť ten správny produkt. Pričom je pre nás dôležitý najvyšší možný prospech každého zákazníka.

 

Business Unit Automotive

  • Osobné automobily
  • Nákladné a úžitkové vozidlá

Business Unit Industrie

  • Výroba
  • Údržba

Business Unit Handwerk

  • Stavebníctvo
  • Zámočníctvo
  • Údržba
  • Výroba
  • Automobilový priemysel
  • Stolárstvo...

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.