Naše hodnoty

Compliance

Compliance má najvyššiu prioritu.

Compliance v rámci RECA Group radíme medzi najdôležitejšie témy, proaktívnu ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného hospodárania, s otázkami týkajúcimi sa zodpovednosti zamestnancov a vo všetkých prevádzkových procesoch s najvyššou prioritou.

Vedenie Kellner & Kunz AG a konatelia všetkých dcérskych spoločností v rámci RECA Group sa výslovne zaväzujú k spravodlivej hospodárskej súťaže a v súlade s všetkými platnými, príslušnými národnými a medzinárodnými zákonmi odmietajú korupciu a iné nezákonné praktiky.

RECA Group si stojí za polikou, kde sú jasne dané príslušné pravidlá a zároveň každý zamestnanec je týmito pravidlami zaškolený.

Účinné ochranné opatrenia

Účinné ochranné opatrenia, deklarujú adekvátnu bezpečnosť organizácie a ľudí, ktorí sa radia týmito pokynmi a využívaju významné bezpečnostné faktory určené na podporu úspešného rozvoja firmy!

 

Oznamovania o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Zb. Vás prosíme hlásiť na: oznamovanie@recask.sk .

„Compliance má v našej spoločnosti vo všetkých oblastiach najvyššiu prioritu. Priebežné školenia Compliance Officer-a a interného kontrolného systému zaisťujú istotu zhody s predpismi a zákonmi."

Mag. Astrid Siegel (člen predstavenstva, Kellner & Kunz AG)

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.