RECA SECO

RECA SECO

K optimalizácií Vašej skladovej logistiky

Spolu so zákazníkom si definujeme maximálne a minimálne množstvo zásob, z toho dôvodu nevzniká žiadna nadzásoba ani podzásoba pri hospodárení C-dielov. Náš obchodný zástupca neustále kontroluje, či je zachovaný optimálny stav vo Vašom sklade.

Sklad a označenie

Flexibilní a otvorení pre všetko: regálový servis RECA a koncept dodávok nie je viazaný na žiadny regálový systém. Na Vašu žiadosť prevezme všetku zodpovednosť za skladovanie náš obchodný zástupca.

Výhody v skratke:

  • Úspora času: Koniec hľadaniu malých častí
  • Poriadok a prehľad: Odbremenenie Vaších zamestnancov, pretože každá položka má svoje miesto v sklade.
  • Menej viazaného kapitálu: Cez optimálny stav skladu nevzniká nadzásoba.
  • Flexibilita: Jasné zameranie sa na Vaše potreby.
  • Partnerstvo: Dohoda bude zmluvne viazaná.
  • Odolnosť: SECO sa stará o Váš Top-Image.

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.