Držať, pôsobiť a napredovať - spoločne.
Business Units
Business Units

Oblasti obchodnej činnosti – Business Unit-y

Strategická organizácia spoločnosti podľa oblasti obchodnej činnosti, tzv. Businness Units, umožňuje jasnú štruktúru a zameriavanie sa na konkrétnu oblasť. Spoločnosť RECA Slovensko má svoju štruktúru zameranú na tri Busines Unit-y: Handwerk, IndustrieNormfest (Autosegment). Prostredníctvom tejto danej štruktúry na jednotlivé oblasti môžme cielene a jasne definovať nášho zákazníka a na tomto základe mu vieme ponúktnuť ten správny produkt. Pričom je pre nás dôležitý najvyšší možný prospech každého zákazníka.

 

BU Handwerk

Zámočníctvo, Stolárstvo,
Stavebníctvo, Vnútropodnikové dielne…

 

BU Industrie

Produkcia vo viacerých oblastiach, Výroba, Údržba…

 

BU Automotive

Odborníci v oblasti autosegmentu, osobných, nákladných a úžitkových vozidiel…

 

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.

RECA YouTube
RECA Facebook