Business Units

Oblasti obchodnej činnosti – Business Unit-y

Strategická organizácia spoločnosti podľa oblasti obchodnej činnosti, tzv. Businness Units, umožňuje jasnú štruktúru a zameriavanie sa na konkrétnu oblasť. Spoločnosť RECA Slovensko má svoju štruktúru zameranú na tri Busines Unit-y: Handwerk, IndustrieNormfest (Autosegment). Prostredníctvom tejto danej štruktúry na jednotlivé oblasti môžme cielene a jasne definovať nášho zákazníka a na tomto základe mu vieme ponúktnuť ten správny produkt. Pričom je pre nás dôležitý najvyšší možný prospech každého zákazníka.

 

Zámočníctvo, Stolárstvo,
Stavebníctvo, Vnútropodnikové dielne…

 

Produkcia vo viacerých oblastiach, Výroba, Údržba…

 

Odborníci v oblasti autosegmentu, osobných, nákladných a úžitkových vozidiel…

 

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.