Ocenenia

Ocenenia

Cena Hermes-Logistik 2014 

Spoločnost Kellner & Kunz AG bola ocenená Rakúskou priemyselnou komorou cenou Hermes-Logistik 2014 v kategórii „Udržatelnosť“. Cena Hermes-Logistik je pravidelné ocenenie pre výrazný výsledok v rakúskom dopravnom a logistickom hospodárstve a je považované za najžiadanejšie ocenenie v Rakúsku.

TÜV – certifikácia podľa ISO 9001:2008

Certifikačný orgán TÜV SÜD Management Service GmbH potvrdzuje, že RECA má zavedený systém riadenia kvality pre distribúciu spojovacieho materiálu, náradia, normovaných dielov a poskytovanie služieb pre riadenie hospodárenia C-dielov a následného monitorovania pre neustále zlepšenie uvedených procesov.

 

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.