Manažment kvality

Manažment kvality

 • Spolupráca s nezávislými inštitúciami
 • Špeciálne požiadavky pre nové produkty
 • Praktické návrhy na základe kontaktov so zákazníkmi
 • ISO-certifikované podnikové procesy
 • Presne definované štandardy kvality

 

Istota produktovej kvality

Čo myslíme pod pojmom kvalita? Pre nás v RECE je povedomie zákazníkov základ každej kvality. Otázky, žiadosti, pripomienky a problémy sú pre nás výzvy a to je základ pre našu angažovanosť. Spolupráca s nezávislými inštitúciami, ako aj praktickými podnetmi, ktoré prichádzajú s denným kontaktom so zákazníkmi sú základom pre aktívny produktový vývoj a zabezpečenie kvality. Len v prípade keď sú presne definované normy kvality, je produkt zaradených do predaja. 

Produkty na skúšobné testovanie v RECE 

Skúšobné laboratória vo Welse a v naších hlavný referenčných krajinách sa nachádzajú priamov v miestach:

 

Trhací stroj

 • Skúška ťahom/ Skúška tlakom
 • Skúška pevnosti skrutky a matice

 

Skúška tvrdosti

 • Skúška tvrdosti podľa ISO 6507
 • Stanovenie povrchu a pevnosti jadra
 • Grafika tvrdosti

 

Zariadenie na meranie hrúbky vrstvy

 • Meranie hrúbky vrstvy prostredníctvom Röntgen-Fluórescenčného procesu podľa normy ISO 3497

 

Profilový projektor

 • Merania dĺžky, uhla a stúpania

 

Súčiniteľ trenia a nastaveného momentu skúšobného zariadenia

 • Hodnoty trenia podľa normy ISO 16047
 • Krútiaci moment/Skúška predpínacej sily
 • Torzná skúška, stanovenie upínacieho a vypínacieho momentu

 

Ochrana podnikových procesov

Naša filozofia kvality sa vzťahuje aj na procesy, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti. To sa prejavuje okrem iného aj v systéme manažmentu kvality, ktorý je implementovaný od roku 1997. Spĺňa požiadavky novej procesne orientovanej normy DIN EN ISO 9001:2008. Podnikové procesy spĺňajú požiadavky TQM-Systému, týmto je zaurčená vynikajúca úroveň kvality.

 

RECA Group

Kontaktujte naše partnerské spoločnosti v rámci RECA Group.

Tu kliknite!

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktný formulár

Navštívne nás!

Okrem našej webovej stránky, máme výber z ďalších tém prostrednictvom sociálnych médií.